deyimlerimiz.com

Yıldızları barışmamak deyimi:

Yıldızları barışmamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Birbiriyle uyuşamamak, anlaşamamak, iyi geçinememek.
"Bir türlü yıldızları barışmamıştı."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.