deyimlerimiz.com

Yırtılan Deli Ahmet'in yakası deyimi:

Yırtılan Deli Ahmet'in yakası deyiminin anlamı ve açıklaması

Bu işte olan bana oluyor.
"Yine işi bana yıktınız, yine yırtılan Deli Ahmet'in yakası."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.