deyimlerimiz.com

Yolları tutmak deyimi:

Yolları tutmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir yoldan kimseyi geçirmeyecek biçimde düzen kurmak.
"15 Temmuz gecesi darbeciler yolları tutmuşlar, ama halka engel olamamışlardı."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.