deyimlerimiz.com

Yumruk göstermek deyimi:

Yumruk göstermek deyiminin anlamı ve açıklaması

Korkutmak, gözdağı vermek.
"Sen fazla ileri gittin, yumruk göstermek zorunda bırakma beni."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.