deyimlerimiz.com

Yumurtadan daha dün çıkmış deyimi:

Yumurtadan daha dün çıkmış deyiminin anlamı ve açıklaması

"Bilgiçlik taslayan toy kimse" anlamında kullanılan bir söz.
"Yumurtadan daha dün çıkmış, gelmiş bize ustalık öğretecek."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.