deyimlerimiz.com

Yüreği cızlamak deyimi:

Yüreği cızlamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Çok acımak, içi sızlamak.
"O masumları görünce, yüreği cızlamayana insan demem ben."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.