deyimlerimiz.com

Yüreği hoplamak deyimi:

Yüreği hoplamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Ansızın heyecanlanmak veya korkmak, tedirgin olmak.
"Yüreğimi hoplattın, böyle pat diye içeri girilir mi!"
"Kobra yılanı önüne çıkınca, çocuğun yüreği hopladı."
"Öyle şaka yapma kadıncağıza, akşam akşam yüreğini hoplatacaksın."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.