deyimlerimiz.com

Yüreği kaldırmamak deyimi:

Yüreği kaldırmamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Dayanamamak, katlanamamak.
"Sürüngenleri izlemeye yüreği kaldırmaz."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.