deyimlerimiz.com

Yüreği yerinden çıkmak deyimi:

Yüreği yerinden çıkmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Birdenbire heyecanlanmak veya korkmak.
"Balon patlayınca, kızcağızın yüreği yerinden çıktı."
"Görmeyince aklına bile gelmiyor, ama görünce yüreği yerinden çıkıyor."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.