deyimlerimiz.com

Yüreği yerinden fırlamak deyimi:

Yüreği yerinden fırlamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Birdenbire heyecanlanmak veya korkmak.
"Balon patlayınca, kızcağızın yüreği yerinden fırladı."
"Görmeyince aklına bile gelmiyor, ama görünce yüreği yerinden fırlıyor."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.