deyimlerimiz.com

Yüreğini ateş almak deyimi:

Yüreğini ateş almak deyiminin anlamı ve açıklaması

Aşırı üzülmek, fazla üzüntüden içi yanmak.
"Telefonu kırılınca yüreğini ateş aldı kızın."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.