deyimlerimiz.com

Yürürlükten kaldırmak deyimi:

Yürürlükten kaldırmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Uygulanmaz duruma getirmek.
"Bazı yasaları yürürlükten kaldırmak için girişimler başladı."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.