deyimlerimiz.com

Yuvasını bozmak deyimi:

Yuvasını bozmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Ev ve aile düzenini bozmak, dağıtmak, alt üst etmek.
"Hiç sebepsiz yuvasını bozdu nankör adam."
"Kumar hastalığı yüzünden, yuvasını bozmuş; çekip gitmişti."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.