deyimlerimiz.com

Yüz aklığıyla çıkmak deyimi:

Yüz aklığıyla çıkmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Kendisinden beklenen işi eksiksiz ve başarılı olarak yapıp bitirmek.
"Bu işten de yüz aklığıyla çıkacağına inanıyorum."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.