deyimlerimiz.com

Yüzü gözü açılmak deyimi:

Yüzü gözü açılmak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Çevresi ile ilişkilerini geliştirmeye başlamış olmak, dünyayı anlamaya başlamak.
"İş hayatına girince yüzü gözü açıldı."

2. İyiyi kötüyü, kendine yarayanı ayırt edici duruma gelmek.
"Liseye başlayınca yüzü gözü açıldı."

3. Sıkılmaz, utanmaz bir duruma gelmek.
"Senin yüzün gözün fazla açılmış."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.