deyimlerimiz.com

Yüzüne duramamak deyimi:

Yüzüne duramamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Dayanamamak, bir isteğe hayır diyememek, kıramamak
"Senin güzel yüzüne duramam ki ben, ne istersen yaparım."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.