deyimlerimiz.com

Zaafa kapılmak deyimi:

Zaafa kapılmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Direnme gücü gösterememek.
"Yiğitlerim! zaafa kapılmak yok, elbet zafer bizim olacaktır."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.