deyimlerimiz.com

Zaafı olmak deyimi:

Zaafı olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir şeye karşı düşkünlüğü olmak.
"Çikolata ve dondurmaya aşırı zaafı olduğunu biliyorum."
"Babasının kadınlara karşı zaafı olması onu üzüyordu."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.