deyimlerimiz.com

Zaman ile yarışmak deyimi:

Zaman ile yarışmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Hızlı hareket etmek, çabuk davranmak.
"Zaman ile yarışıp tüm ödevleri bitirdim."
"Otobüse yetişmek için inan zaman ile yarıştım."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.