deyimlerimiz.com

Zaman kollamak deyimi:

Zaman kollamak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Uygun bir fırsat beklemek.
"Aslan zaman kollayıp avını yakalamak için atıldı."
"Toplantıda düşüncelerini açıklamak için zaman kolluyordu."

2. Bir işin sırasını, zamanını beklemek.
"Evini boyatmak için zaman kolluyor."
"Uyarılarımı dikkate al, işe girmek için biraz daha zaman kolla."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.