deyimlerimiz.com

Zapt olunmak deyimi:

Zapt olunmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Kavranmak, bütünüyle öğrenilmek.
"Bu konu zapt olunmadıysa tekrar anlatayım."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.