deyimlerimiz.com

Zarara uğramış deyimi:

Zarara uğramış deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Kötü bir durumla karşılaşmış.
"Sel baskınında zarara uğramış çiftçilerle görüştük."

2. Parasal kayba uğramış.
"Ürünleri ucuza satıp zarara uğramışsın."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.