deyimlerimiz.com

Zayiat vermek deyimi:

Zayiat vermek deyiminin anlamı ve açıklaması

Maddi veya manevi olarak zarara uğramak, kayıp vermek.
"Bu depremde bizim aile, epey zayiat verdi."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.