deyimlerimiz.com

Zayiçesine bakmak deyimi:

Zayiçesine bakmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir inanışa göre, yıldızlara bakarak birinin gelecekteki talihini anlamak.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.