deyimlerimiz.com

Zayıf noktasından yakalamak deyimi:

Zayıf noktasından yakalamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Güçsüz, eksik ve yanlış bir tutum ve davranışı yüzünden zor durumda bırakmak.
"Bu kez zayıf noktasından yakalandı, kurtulması çok zor."
"Seni zayıf noktasından yakalamaya çalışıyorlar, dikkatli ol."
"Zayıf noktasından yakalamış ki sesi çıkmıyor."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.