deyimlerimiz.com

Zayıf noktasını bulmak deyimi:

Zayıf noktasını bulmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Kişiyi zor durumda bırakacak bir zaafını, hatasını veya kusurunu tespit etmek.
"Zayıf noktasını bulursak, istediğimizi yaptırırız."
"Senin zayıf noktanı bulmaya çalışıyorlar, dikkatli ol."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.