deyimlerimiz.com

Zayıf yerini bulmak deyimi:

Zayıf yerini bulmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Kişiyi zor durumda bırakacak bir zaafını, hatasını veya kusurunu tespit etmek.
"Zayıf yerini bulursak, istediğimizi yaptırırız."
"Senin zayıf yerini bulmaya çalışıyorlar, dikkatli ol."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.