deyimlerimiz.com

Zelil etmek deyimi:

Zelil etmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Aşağılamak, hor görmek, önem ve değer vermemek.
"Sen bu insanları hangi hakla zelil etmeye çalışıyorsun?"
"Bizi zelil etmesine asla izin veremem."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.