deyimlerimiz.com

Zemin hazırlamak deyimi:

Zemin hazırlamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir işin gerçekleştirilmesi için uygun ortam hazırlamak, meydana getirmek.
"Onları barıştırabilmek için zemin hazırlamak gerekiyor."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.