deyimlerimiz.com

Zemin katı deyimi:

Zemin katı deyiminin anlamı ve açıklaması

Evlerde yer hizasında bulunan kat, taban katı.
"Zemin katındaki komşular yarın taşınıyorlarmış."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.