deyimlerimiz.com

Zemzem kuyusuna işemek deyimi:

Zemzem kuyusuna işemek deyiminin anlamı ve açıklaması

Ünlü olsun, adı anılsın diye herkesi iğrendirip kızdıran kötü bir iş yapmak.
"Zemzem kuyusuna işemekle bu iş olmaz, kaybeden sen olursun."

Zemzem: Kâbe yakınlarında bulunan kuyunun Müslümanlarca kutsal sayılan suyu.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.