deyimlerimiz.com

Zerresi yok deyimi:

Zerresi yok deyiminin anlamı ve açıklaması

Hiç bulunmamak, tükenmek, yok olmak.
"Akşamki öfkesinin zerresi yok, gayet neşeli."
"Evde tuz bitmiş, tuzlukta zerresi yok."
"Bugün hava çok güzel, dünkü havanın zerresi yok."
"Hastalığın zerresi yok, keyfi çok güzel."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.