deyimlerimiz.com

Zeval getirmek deyimi:

Zeval getirmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Maddi veya manevi zarara uğratmak.
"Olaylara karışırsa bize de zeval getirir."
"Saygınlığına zeval getirecek biri değil."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.