deyimlerimiz.com

Zevale ermek deyimi:

Zevale ermek deyiminin anlamı ve açıklaması

Son bulmak, bozulup yok olmak, çökmek.
"Bu iş yeri de sonunda zeval erdi."
"Bunca emek kısa sürede zeval ermişti."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.