deyimlerimiz.com

Zikri geçmek deyimi:

Zikri geçmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Anılmak, adı geçmek.
"Dünkü muhabbette bir ara onunda zikri geçti"

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.