deyimlerimiz.com

Zor zar deyimi:

Zor zar deyiminin anlamı ve açıklaması

1- Zahmet çekerek, zorluklarla, kısıtlı imkanlarla.
"Adama zor zar geçiniyor."

2- İsteme istemeye, isteksizce.
"Laf söyleme, zaten zor zar geldi."

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.