deyimlerimiz.com

Zora gelememek deyimi:

Zora gelememek deyiminin anlamı ve açıklaması

Baskıya, sıkıntıya veya sıkı bir çalışmaya dayanamamak, katlanamamak.
"O el bebek gül bebek büyüdü, zora gelemez."
"Zora gelemem ben, lütfen ısrar etmeyin!"

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.