deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Yeni Eklenen Deyimler

Ayağına pabuç olamamak deyimi

Karşılaştırılamayacak derecede ondan aşağı olmak.
"Sen onun ayağına pabuç olamazsın."

 

deyimlerimiz.com

Gönlüyle oynamak deyimi

Birini sever görünüp eğlenmek.
"İnsanların gönlüyle oynayıp, boşa umut verme."
"Çocuğun gönlüyle oynama, başına bela olur."

 

deyimlerimiz.com

Üzerine düşmek deyimi

1. Bir şeyle çok uğraşmak, aşırı ölçüde ilgilenmek, peşini bırakmamak.
"İmzayı attırmak için üstüne çok düştüler, ama istedikleri olmadı."
"Derslerinin üstüne düşmüyorsun, sınavların yaklaşıyor."
"Bu hafta satış işlerinin üstüne düşmeye karar verdim."

2. Bir kimseyi sevme ya da korumada çok ileri gitmek, aşırı ilgi göstermek.
"Bu çocuğun üstüne bu kadar düşmeyelim, şımardıkça şımarıyor."
"Eşiyle ilgilenmiyor, biraz üstüne düşse iyi olacak."
"Ben de senin üstüne fazla düştüğümün farkındayım."

 

deyimlerimiz.com

Madalyanın ters yüzü deyimi

Olumlu bir olay, iş ya da durumun düşünülmesi, hesaba katılması gereken olumsuz yönü.
"İşler dışarıdan kolay görünüyor, ama madalyanın ters yüzü gördüğün gibi değil."
"Ben tüm malları satarım diyorsun, ama madalyanın ters yüzü kolay değil."
"O kadar para veriyorlar da, madalyanın ters yüzü öyle değil."
"Arabayla yola çıkarız diyorsun da, madalyanın ters yüzü farklı."

 

deyimlerimiz.com

Söz kaldıramamak deyimi

Onu inciten, onuruna dokunan söze dayanamayıp karşılık verir olmak.
"Ben bu sözleri kaldıramam, istifa ediyorum."
"Söz kaldıramıyor işte, ilişme şu çocuğa."
"Bu yaştan sonra hiç söz kaldıramaz."

 

deyimlerimiz.com

Yeni Eklenen Atasözleri

Acındırırsan arsız, acıktırırsan hırsız olur. atasözü

Bir kimsenin acınmasına yol açar, başkalarını ona merhamete getirirseniz, o kimse yerli yersiz yardım dilenmeye başlar ve gittikçe arsızlaşır; bunun yanında kimilerinin hakkını kısar, emeklerinin karşılığını vermez ve onları aç yoksul bırakırsanız, onlar da hırsızlık yapmaya başlarlar.

 

deyimlerimiz.com

Ağaca dayanma kurur, adama dayanma ölür. atasözü

İnsanlar hayatları boyunca birbirlerine destek verirler, yardımcı olurlar. Fakat her destek ve yardım sürekli olmaz. O hâlde insan, yapacağı işlerde başkalarının yardımına ve desteğine değil, öncelikle kendi gücüne, bilgi ve becerisine dayanmalı ve güvenmelidir.

 

deyimlerimiz.com

Ağaç ne kadar meyve verirse, dalı o kadar yere eğilir. atasözü

Faydalı eser veren, erdem ve bilgi ile donanmış olan insan, kimseye yüksekten bakmaz, kibirli ve gururlu olmaz, alçak gönüllü olur ve herkese eşit ve adaletli davranmaya çalışır.

 

deyimlerimiz.com

Ağaç ne kadar yüksek olsa da yaprakları yere düşer. atasözü

İnsanoğlu her ne kadar soylu, asil ve zengin bir aileden geliyor olsa da, her varlığın ve zenginliğin mutlaka bir sonu vardır. Ağaç büyüdükçe yaprakları da yükselir büyür. Ancak bir gün yapraklar da yere düşüp sararıp solacaktır. İnsanoğlu da böyledir. Gün gelir soyluluk ve zenginlik de biter.

 

deyimlerimiz.com

Ağır kazan geç kaynar. atasözü

1. Herkesin anlayış yeteneği bir değildir, öğrenme kabiliyetleri de farklıdır. Kimi kalın kafalı kimseler bir meseleyi oldukça geç ve zor kavrarlar.

2. Bazı beceriksiz, tembel kişiler işlerini geç yaparlar ve zamanında yetiştiremezler.

3. Ağırbaşlı, olgun kimseler bir olay karşısında hemen öfkelenip telâşlanmazlar.

 

deyimlerimiz.com

Türkçe Deyimler Hakkında Bilgiler

Deyimin Ansiklopedik Anlamı

Çoğunlukla birden çok sözcükten oluşan ve sözcüklerin temel anlamları dışında, yeni, benzetmeli bir anlamı yansıtmak üzere kullanılan öge. Deyimler ya da deyim niteliği taşıyan örneklerdeki sözcükler ayrı yazılır: danışıklı dövüş, elden ayaktan düşmek, dokuz doğurmak, ağzı var dili yok, eli uzun, kulağı delik, pişmiş aşa su katmak, püf noktası, yağmurdan kaçarken doluya tutulmak..... devamını oku

Deyimler ve Atasözlerinin Farklı Yönleri

Deyimler ve Atasözlerinin Farklı Yönleri - Deyimlerin amacı bir durumu ya da kavramı özel bir kalıp içinde ilgi çekici biçimde bildirmektir. -Deyimlerin mecazlı anlamı vardır.- Deyimlerin öyküsü, efsanesi kaynağı genellikle vardır.... devamını oku

Deyimler ve Atasözlerinin Benzer Yönleri

Deyimler ve Atasözlerinin Benzer Yönleri - Kalıplaşmış sözlerdir, kelime dizilişleri değiştirilemez. - Her ikisinde de kelimelerde mecaz, istiare, kinaye vardır. - Ses, söz ve anlatım sanatlarından yararlanılmıştır. Topluma mal olmuş sözlerdir. Ustaca ve bilgece söylenmiş sözlerdir.... devamını oku

Deyimler Hakkında Tüm Bilgileri Okuyun