deyimlerimiz.com

Açıklama yapmak deyimi:

Açıklama yapmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Herhangi bir konuyu aydınlığa kavuşturmak amacıyla konuşmak veya yazmak.
"Bana açıklama yapmak zorunda değilsin."
"Yetkilileri açıklama yapmaya davet ediyoruz."
"Erken saatlerde konuyla ilgili açıklama yapılmış."
deyimlerimiz.com ekledi, 22 kez görüntülendi.

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.