deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Adalete teslim etmek deyimi:

Adalete teslim etmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Sanığı, adalet işleriyle uğraşan kuruluşa götürmek.
"Yaptığı hatadan sonra adalete teslim etmemiz gerekirdi."
"Adalete teslim etmeyip cezasını vermeye kalkarsanız siz de suçlu olursunuz."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.