deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Adamdan başka her şeye benzemek deyimi:

Adamdan başka her şeye benzemek deyiminin anlamı ve açıklaması

İnsan gibi davranmamak.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.