deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Adres bırakmak deyimi:

Adres bırakmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Arandığında bulunabileceği, oturduğu yeri bildirmek.
"Gelen arkadaşlar adres bırakıp gittiler."
"Televizyonu teslim edeceğiniz adresi bırakmayı unutmuşlar."
"Kombi servisi için adres bırakmak istiyorum."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.