deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Allah! deyimi:

Allah! deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir durum karşısında hayranlık veya yakarma bildiren bir söz.
"Bu ev gerçekten mükemmel olmuş, Allah!"

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.