deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Anırtıyı kesmek deyimi:

Anırtıyı kesmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Hoşa gitmeyen bağırıp çağırmalarını bırakmak, susmak.
"Bereket versin çocuk anırtıyı kesti de, kurtulduk."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.