deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Anız bozmak deyimi:

Anız bozmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Anızı altüst etmek için toprağı yüzden sürmek.
"Yarın anız bozmak için büyük tarlaya gideceğim."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.