deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Arada kan bulaşığı olmak deyimi:

Arada kan bulaşığı olmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Arada dünürlük bağı bulunmak.
"O aile ile aramızda kan bulaşığımız var."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.