deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Ardı arası kesilmemek deyimi:

Ardı arası kesilmemek deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Hiç ara vermeden sürüp gitmek.
"Osmanlı'da bey kavgalarının ardı arası kesilmemekteydi."

2. Arka arkaya, sürekli olarak gelmek.
"Balığın ardı arası kesilmiyordu, boyuna tuttuk."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.