deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Ardından gitmek deyimi:

Ardından gitmek deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Peşine takılmak.
"İki çocuk annesinin ardından gidiyor."

2. Aynı düşünceye sahip olmak.
"Atatürk gibi bir liderin ardından gittiler."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.