deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Ardını getirmemek deyimi:

Ardını getirmemek deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir şeyi yarıda bırakmak.
"Onun işlerin ardını getirmemek gibi bir huyu vardır."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.