deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Arı satmış, namusu kiraya vermiş deyimi:

Arı satmış, namusu kiraya vermiş deyiminin anlamı ve açıklaması

Utanma, onur, namus gibi değerler kalmamış (kimse).
"Öyle biri ki, arı satmış, namusu kiraya vermiş, her şey beklenir ondan."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.